وبلاگ آتنا


Independence
If freedom is short of weapons, we must compensate with willpower
چهارشنبه 19 اردیبهشت‌ماه سال 1386
۱۹ اریبهشت ۱۳۸۶

دیگه دارم کم کم ۲۱ ساله می شم ... ۲۰ سالگی هم تموم شد با همه تلخی ها

و شیرینی هاش  و من یکسال بزرگتر می شوم و من پر از تجربه های تازه می شوم

و من زود به زود از کودکی ام دور می شوم ...۲۱ اردیبهشت از خاطره ساعت ْ۱۶.۴۵

نوزدهمین روز اردیبهشت ۱۳۶۵ می گذرد و اینک باز روز ۱۹ است و ماه به نام همان

فرشته ایست که نگهبان کوهساران است...

 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.بالا.•••
عناوین آخرین یادداشت ها
Welcom
آرشیو
موضوع بندی
تعداد بازدیدکنندگان : 130813
تحصیل و مهاجرت به خارج