وبلاگ آتنا


Independence
If freedom is short of weapons, we must compensate with willpower
پنج‌شنبه 22 فروردین‌ماه سال 1387
گناه / فدریکو گارسیا لورکا


چه دلپذیراست
اینکه گناهانمان پیدا نیستند
وگرنه مجبور بودیم
هر روز خودمان را پاک بشوییم
شاید هم می بایست زیر باران زندگی می کردیم
و باز دلپذیر و نیکوست اینکه دروغهایمان
شکلمان را دگرگون نمی کنند
چون در این صورت حتی یک لحظه همدیگر را به یاد نمی آوردیم
خدای رحیم ! تو را به خاطر این همه مهربانی ات سپاس

 

 

Sin                                                           


How nice it is                                                
our sins arent obvious
                                         
since we had to
                                         
wash ourselves cleanly ever day
                                         
or perhaps to live under the rain
                                         
or our lies
                                            
dont chang our figures(shapes)
                                         
tought we didnt remember each other even for a moment
                                        
merciful god thanks
                                        

 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.بالا.•••
عناوین آخرین یادداشت ها
Welcom
آرشیو
موضوع بندی
تعداد بازدیدکنندگان : 130813
تحصیل و مهاجرت به خارج