وبلاگ آتنا


Independence
If freedom is short of weapons, we must compensate with willpower
یکشنبه 17 دی‌ماه سال 1385
خط به خط

·         هرچه طلبکار عشق باشیم، بیشتر از ما می گریزد.جبهه گیری ، تعلق و تهدید هیچ کدام نمی توانند عشق را تامین کنند. عشق حقیقی گرفتنی نیست، به دست آوردنی است.

·         خوشبختی دز عشق چیزی بیش از راحتی و آسایش است، نه با غرق شدن در لذتهای آنی به دست می آید، نه با پذیرفتن تعریف کس دیگری از آن. خوشبختی  که عشاق در وجود یکدیگر می یابند، پیامد تلاش صبورانه وآگاهانه است.

·         زندگی و عشق که خلق می کنیم، زندگی وعشقی است که در آن زندگی می کنیم.

·         نود درصد از آنچه درباره اش نگرانیم، هرگز پیش نخواهد آمد.

·         برای بعضی ها، امکان اشتباه در حکم امکان مرگ است. طوری عمل می کنند که انگار خطا، نقش آبرنگی است که سفت و سخت به آن می چسبد واگر از حاشیه بیرون زد، دیگر امکان پاک کردن واصلاح کردنش نیست.

·         ستایش، مثل عشق،زمانی معنا می یابد که آزادانه به اشتراک گذاشته شود.

·         اگر به حقیقت زنده باشیم ، هر روز تولدی دیگر می یابیم.

·         کسانی که احساس خوبی از خود دارند، زیاد از آینده نمی ترسند چه همه چیز روبه راه باشد،چه همه چیز به ویرانی برود.

·         فراموش نکنید که عشق زندگی ما را بازیچه خود نکرده است مثل خود زندگی. عشق همیشه آنجاست ، چشم به راه ، دعوت کننده و امید بخش ، چنان که پیش از این بوده و بعد از این خواهد بود.

·         معمولا این افکار و نظریات ما نیستند که از ما انسان ها ی بدبین یا خوشبین می سازند، بلکه این خوش بینی یا بدبینی ماست که ریشه های روانی و آسیب شناسی دارند و شکل دهنده افکار و نظریات ما هستند.

·         برای خندیدن صبر نکنید تا حتما خوشحال شوید چون در این صورت ممکن است تا پایان عمر نخندید.

·         دانستن اینکه در موقعیتی هستیم که باید خود را خوشبخت تصور کنیم ، دانشی است ارجمند.

·         بیشتر ما اگر هم اهل گوش دادن باشیم ، بد گوش می دهیم چه بسیار بداقبالی ها و دردها که ناشی از سوءتفاهم هایی است که به دلیل عادت های بد در گوش دادن عارض شده اند.

·         آنها که از نیافتن عشق ناله سر می دهند، شاید بهتر باشد که آه و ناله را پایان دهند و چشمهایشان را کمی بازتر کنند.

·         سکوت هیچ سخنی را سانسور نمی کند.

·         هدف زندگی، یافتن و کشف نمودن استعدادها و توانایی های جسمس و ذهنی تان است

·         مسئولیت زندگی به تکامل رساندن این توانایی هاست

·         معنی زندگی استفاده از این توانایی ها برای خوشبخت نمودن دیگران است.

·         بدانید که برای هدف خاصی پا به این دنیا گذاشته اید.

·         خودتان را باور کنید.

·         از خودتان مایه بگذارید.

·         هرگاه به شک و تردید افتادید، بیشتر فکر کنید.

·         در جستجوی رمز و اسرار زندگی در خواهید یافت که درزندگی رمز و اسراری وجود ندارد.

·         با کنجکاوی زندگی خود را خواهید یافت.

·         در تلاش برای شناسایی خودتان است که زندگی را هم خواهید شناخت.

·         زنده بودن به تنهایی کافی نیست.

·         زندگی را باید زندگی نمود.

·         برای شاد بودن تنها به بدنی سالم و حافظه ای ضعیف نیاز دارید .

·         خود تاییدی از خود تقبیحی بهتر است.

·         کسی که دارای عزمی راسخ است، جهان را مطابق میل خویش عوض می کند.

·         داشتن پشتکار تفاوت ظریف بین شکست و کامیابی است.

·         تمدن زندگی نیست ، زندگی ساز است.

·         شکست چیزی نیست به جز دست کشیدن از تلاش .

·         داستان غم انگیز زندگی این نیست که انسان ها فنا می شوند، بلکه این است که آنان از دوست داشتن باز می مانند.

·         انسان همان چیزی است که خود باور دارد.

·         ما فقط با دوست داشتن می توانیم عشق را بیاموزیم .

·         عشق به جز عشق چه پاداشی دارد؟!

·         خوشبختی واقعی تنها هنگامی حاصل می شود که خود را وقف رسیدن به هدفی کنیم.

·         اگر مایلیم پیام عشق را بشنویم ، بایستی خود نیز این پیام را ارسال کنیم.برای روشن نگه داشتن چراغ، ناچاریم در آن نفت بریزیم.

·         من مهمتر از گرفتاریهای خودم هستم.

·         تاکنون هیچ کس حتی شاعران نیز نتوانسته اند بگویند ظرفیت دل تا چه اندازه است.

 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.بالا.•••
عناوین آخرین یادداشت ها
Welcom
آرشیو
موضوع بندی
تعداد بازدیدکنندگان : 130813
تحصیل و مهاجرت به خارج